KURSY KWALIFIKACYJNE 

 

Plan zjazdów kwalifiacyjnego kursu zawodowego w zawodzie kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznycch w roku skolnym  2016/2017 dla wszystkich słuchaczy: 

1 zjazd - 08 października sobota i 09 października niedziela godz. 9.00 - 15.00; 

2 zjazd - 22 października sobota i 23 października niedziela godz. 9.00 - 15.00;

3 zjazd - 05 listopada  sobota i 06 listopada niedziela godz. 9.00 - 15.00; 

4 zjazd  - 19 listopada  sobota i 20 listopada niedziela godz. 9.00 - 15.00; 

5 zjazd - 03 grudnia sobota i 04 grudnia niedziela godz. 9.00 -15.00 (egzaminy dla kończących kurs); 

6 zjazd - do ustalenia. 

Zapraszamy!

 

Rekrutacja – podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny i kwestionariusz kandydata:

Podanie i kwestionariusz

 

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego:

Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

 

Numer konta

BZWBK S.A. 58 1090 2402 0000 0001 3027 9863

W tytule prosimy wpisać: Opłata na kurs KKZ za (miesiąc)

© 2017 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzezone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK