ZASADY REKRUTACJI

 

O przyjęciu do szkoły decydują

  1. Złożenie dokumentów
  • podanie i kwestionariusz  
  • 2 zdjęcia
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie lekarskie (skierowanie do lekarza wystawia nasza szkoła)

 

  1. Rozmowa wstępna z Dyrektorem Szkoły Ho-Ga

Podczas rozmowy z dyrektorem szkoły ocenia się:

- kulturę osobistą – 0-5 punktów

- umiejętność porozumiewania się w różnych sytuacjach i na różnych temat – 0-5 punktów

- jasność argumentowania i precyzyjność wypowiedzi – 0-5 punktów

- umiejętność prezentowania siebie i swoich poglądów – 0-5 punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK