PODRĘCZNIKI

 

Informacje o podręcznikach dla kl. I

Rok szkolny 2018/2019

 

Klasa I TH (technik hotelarstwa) i klasa I TŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych)

Język polski: K. Mrowcewicz "Przeszłość to dziś” kl.1, cz. 1 i 2, wyd. Stentor

Matematyka: informację poda nauczyciel na pierwszych zajęciach

Język angielski: informację poda nauczyciel na pierwszych zajęciach

Język niemiecki: informację poda nauczyciel na pierwszych zajęciach

Język francuski: informację poda nauczyciel na pierwszych zajęciach

Biologia: E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski "Biologia na czasie", wyd. Nowa Era

Chemia: R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod "To jest chemia", wyd. Nowa Era

Fizyka: M. Fiałkowska „Świat fizyki”, wyd. WSiP

Historia: B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak "Odkrywamy na nowo. Historia. Część 1. Podręcznik. Zakres podstawowy", wyd. Operon

Wiedza o kulturze: A. Kisielewska, A. Kisielewski, A. Prochyra "Ciekawi świata", wyd. Operon

Geografia: Z. Zaniewicz "Ciekawi świata". Geografia. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna, wyd. Operon

Podstawy przedsiębiorczości: "Podstawy przedsiębiorczości” M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek, wyd. Operon

Informatyka: informację poda nauczyciel na pierwszych zajęciach

Wiedza o społeczeństwie: Z. Smutek, J. Maleska "Odkrywamy na nowo. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Zakres podstawowy", wyd. Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa: J. Słoma „Żyję i działam bezpiecznie” (podręcznik + ćwiczenia)

Przedmioty zawodowe: informację poda nauczyciel na pierwszych zajęciach

 

Klasa I SB (kucharz)

Język polski: J. Kusiak "Odkrywamy na nowo", cz. 1, wyd. Operon

Matematyka: informację poda nauczyciel na pierwszych zajęciach  

Język obcy: informację poda nauczyciel na pierwszych zajęciach

Biologia: E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski "Biologia na czasie", wyd. Nowa Era

Chemia: R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod "To jest chemia", wyd. Nowa Era

Fizyka: M. Fiałkowska „Świat fizyki”, wyd. WSiP

Historia: B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak "Odkrywamy na nowo. Historia. Część 1. Podręcznik. Zakres podstawowy", wyd. Operon

Geografia: Z. Zaniewicz "Ciekawi świata". Geografia. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna, wyd. Operon

Podstawy przedsiębiorczości: „Podstawy przedsiębiorczości” M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek, wyd. Operon

Informatyka: informację poda nauczyciel na pierwszych zajęciach

Edukacja dla bezpieczeństwa: J. Słoma „Żyję i działam bezpiecznie” (podręcznik + ćwiczenia)

Przedmioty zawodowe: informację poda nauczyciel na pierwszych zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK