INFORMACJA dotycząca terminów i materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie w sesji styczeń 2019.

UWAGA PRZYPOMINAMY

Egzaminy praktyczne 09.01.2019 ŚRODA, godz.13.00, 150  min

 

T.12 - IVTH

T.15 –IV TŻ i absolwenci

Egzaminy pisemne 10.01.2019 CZWARTEK , godz. 12.00, 60 min

T.12 – IVTH

T.15 – IV TŻ i absolwenci

Uwaga: wszyscy przychodzą na egzaminy 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym oraz

W CZESCI PISEMNEJ

  1. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*.

Link do komunikatu:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/KomPrzybEwZ_pis-I-II_2019.pdf

W CZESCI PRAKTYCZNEJ:

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

  1. Kwalifikacja T.12 (technik hotelarstwa) - kalkulator prosty*.
  2. Kwalifikacja T.15 (technik żywienia i usług gastronomicznych) – - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Link do komunikatu:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/KomPrzybEwZ_prakt-I-II_2019.pdf

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Jednocześnie przypomina się o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej  innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora CKE oraz korzystania z nich w tej sali w szczególności nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.


UWAGA

DEKLARACJE NA NOWY  EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ 2018
dla uczniów i absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w poprzednich sesjach

Informujemy, że termin dostarczenia deklaracji do nowego egzaminu zawodowego upływa w dniu 09 WRZEŚNIA 2018 r
Prosimy o przynoszenie wypełnionych deklaracji do p. Kleczkowskiego lub p. Pietraszka. Jeśli ktoś chce przystąpić do egzaminów z różnych kwalifikacji to musi wypełnić osobną deklarację do każdej kwalifikacji (ale druk jest jednakowy do wszystkich kwalifikacji). Po zebraniu deklaracji szkoła podejmie decyzję w których kalifikacjach odbędzie się egzamin.  
Poniżej link do druku deklaracji:
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2019/ZalEwZ219.docx
                                                                                                                                                                                                                                                     

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK