UWAGA DEKLARACJE

NA NOWY  EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ 2018

dla uczniów i absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w poprzednich sesjach

 

Informujemy, że termin dostarczenia deklaracji do nowego egzaminu zawodowego upływa w dniu 16 lutego 2018 r. (piątek)

Prosimy o przynoszenie wypełnionych deklaracji do p. Kleczkowskiego lub p. Pietraszka. Jeśli ktoś chce przystąpić do egzaminów z różnych kwalifikacji to musi wypełnić osobną deklarację do każdej kwalifikacji (ale druk jest jednakowy do wszystkich kwalifikacji)

Poniżej link do druku deklaracji:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2017/Zal_3.pdf  – dla uczniów i absolwentów

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2017/Zal_3b.pdf - dla uczestników KKZ

 

 

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 

  1. Klasa IV TH egzamin w kwalifikacji T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

EGZAMIN PRAKTYCZNY – 10 stycznia, środa , godz. 13.00, czas trwania 150 min.

EGZAMIN PISEMNY – 11 stycznia, czwartek, godz. 12.00, czas trwania 60 min

  1. 2. Klasa IV TŻ egzamin w kwalifikacji T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

EGZAMIN PRAKTYCZNY – 10 stycznia, środa , godz. 13.00, czas trwania 150 min.

EGZAMIN PISEMNY – 11 stycznia, czwartek, godz. 12.00, czas trwania 60 min

  1. Egzamin w kwalifikacji T.06 dla absolwentów zgłoszonych do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach:

EGZAMIN PISEMNY – 11 stycznia, czwartek, godz. 10.00, czas trwania 60 min

Wyniki egzaminu będą przekazane do szkól 23 marca 2018 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY.

W CZESCI PISEMNEJ

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczeń 2018 r. informujemy:

  1. Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.
  2. Jednocześnie przypomina się o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora CKE oraz korzystania z nich w tej sali w szczególności nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Pełna treśc komunikatów dostępna jest na stronie oke Wrocław link:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/KomPrzybEwZ_pis-I-II_2018.pdf

W CZESCI PRAKTYCZNEJ:

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń 2018 r. informujemy:

  1. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej.
  2. Uczniowie zdajacy egzamin w kwalifikacji T12 ( klasa IV TH) – kalkulator prosty
  3. Uczniowie zdajacy egzamin w kwalifikacji T15 ( klasa IV TŻ) - kalkulator prosty ołówek, gumka, linijka, temperówka

kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Pełna treść komunikatów dostępna jest na stronie oke Wrocław link

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/KomPrzybEwZ_prakt-I-II_2018.pdf             

 

UWAGA uczniowie klas  IV-tych Technikum, uczniowie i absolwenci powtarzający NOWY egzamin  oraz uczestnicy KKZ zdający egzamin zawodowy w terminie styczeń 2018

Przypominamy o terminach egzaminów w sesji zimowej.

 

 

Szanowni Absolwenci przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2018 r.
Uprzejmie prosimy o sprawdzenie listy osób zdających egzamin. W przypadku pytań lub niezgodności prosimy o pilny kontakt ze szkołą do dnia 18.10.2017.

Kwalifikacja T.06 egzamin pisemny

1. Kutela M.  
2. Wyszomierski K.

Kwalifikacja T.12
1. Drapich S. egzamin praktyczny
2. Kułtucka P. egzamin praktyczny
3. Rumiński A. egzamin pisemny
4. Sobieraj K. egzamin praktyczny

Kwalifikacja T.15
1. Beśka K. egzamin praktyczny
2. Mazur A. egzamin praktyczny
3. Sokolnicka Agnieszka egzamin praktyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzezone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK