MATURA

Drodzy Absolwenci,
Przypominamy, że poza wymienionymi w poprzedniej informacji przyborami na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych innych przedmiotów w tym sprzętów elektronicznych i telefonów komórkowych.
Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać – zgodnie z zaświadczeniem od lekarz- z zaleconego sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
Możecie mieć przy sobie małą butelkę wody niegazowanej, które będzie stać przy nodze krzesła (NIE NA STOLE).  
PROSIMY O PRZYCHODZENIE NA EGZAMINY PISEMNE I USTNE Z DOWODEM OSOBISTYM NA 45 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ ICH ROZPOCZĘCIA.

Do zobaczenia

 _______________________________

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW O PRZYBORACH JAKIE MOŻNA POSIADAC NA MATURZE NA EGZAMINACH PISEMNYCH

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Matematyka: linijka , cyrkiel z wkładem długopisowym, kalkulator prosty

Biologia linijka, kalkulator prosty

Geografia linijka, kalkulator prosty, lupa

WOS kalkulator prosty

Powodzenia

 

UWAGA

Podajemy poniżej harmonogram matur

NOWA i STARA MATURA W SESJI LETNIEJ 2018

uczniowie klas IV-tych Technikum i absolwenci z lat ubiegłych

EGZAMINY PISEMNE:

1. JĘZYK POLSKI podstawa 04 maj 2018, piątek , g. 9.00

2. JĘZYK POLSKI rozszerzony 04 maj 2018, piątek , g. 14.00

3. MATEMATYKA podstawa 07 maj 2018, poniedziałek, g. 9.00

4. JĘZYK ANGIELSKI podstawa 08 maj 2018, wtorek, g. 9.00

5. JĘZYK ANGIELSKI rozszerzenie 08 maj 2018, wtorek, g. 14.00

6. BIOLOGIA podstawa i rozszerzenie 10 maj 2018, czwartek, g. 9.00

7. WOS rozszerzenie 11 maj 2018, piątek, g. 9.00

8. GEOGRAFIA rozszerzenie 14 maj 2018, poniedziałek, g. 14.00

9. HISTORIA rozszerzenie 16 maj 2018, środa, g.14.00

 

EGZAMINY USTNE: szczególowy harmonogram ukaże się po klasyfikacji końcoworocznej.

Podany poniżej harmonogram moze ulec zmianie.

1. JĘZYK POLSKI:

17 maj 2018 czwartek , od g. 9.00

18 maj 2018, piątek, od g. 9.00

2. JĘZYK ANGIELSKI

17 maj 2018 czwartek , od g. 9.00

18 maj 2018, piątek, od g. 9.00

Uwaga: osoby zdające egzamin ustny z języka polskiego 17 maja zdają egzamin ustny z jezyka angielskiego 18 maja i odwrotnie- osoby zdające egzamin ustny z języka polskiego 18 maja zdają egzamin ustny z jezyka angielskiego 17 maja. Listy osób pojawią sie po zakonczeniu roku szkolnego dla klas czwartych

Poniżej lista uczniów przekierowanych do I L.O. przy ul. Poniatowskiego we Wrocławiu

Egzamin pisemny

HISTORIA

1. Erhardt Sylwia Róża zakres rozszerzony

JĘZYK ANGIELSKI

1. Skrok Justyna Janina zakres podstawowy

2.Zygmunt Daniel zakres rozszerzony

Egzamin ustny:

JĘZYK NIEMIECKI

1.Kwiecińska Sylwia Maria bez okr. Poziomu – termin egzaminu podany zostane później

Egzamin pisemny w zakresie podstawowym i rozszerzonym odbędzie sie w terminach podanych powyżej egzaminów pisemnych.

 

Pełny harmonogram pod linkiem

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20170901_HarmGimMat.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK