MATURA

Uwaga absolwenci - Egzamin poprawkowy

Pisemny egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w LO NR I IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" WE WROCŁAWIU, KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 9, WROCŁAW. Prosimy o przyjście na egzamin ok. 45 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym oraz przyborami dopuszczonymi przez CKE tj długopis z czarnym wkładem oraz - matematyka- linijka, cyrkiel, kalkulator prosty. Wyniki egzaminów poprawkowych ogłoszone zostaną 11 września. Zyczymy powodzenia.

 

Uwaga absolwenci:

- wyniki egzaminu maturalnego- 4 lipca 2019

- termin złozenia deklaracji do egzaminu poprawkowego - 11 lipca 2019

Od 4 lipca zdający będą mieli dostęp do swoich wyników za pomocą Serwisu Informacyjnego Maturzysty na stronie www.oke.wroc.pl . Pliki z hasłami dostępu otrzymaliście na maturze. W przypadku zagubienia hasła prosimy o kontakt ze szkołą.

Po świadectwa dojrzałości zapraszamy od 5 lipca w godzinach pracy szkoły tj od 9 do 14 tej.

 

 

Uwaga absolwenci - Egzamin poprawkowy

1. Ustny egzamin poprawkowy odbędzie się w terminie 20 – 21 sierpnia 2019 r.

2. Pisemny egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia 2019 r.

3. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.

4. Egzamin poprawkowy przysługuje:

 zdającym po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów w maju 2019 roku i żaden egzamin nie został im unieważniony,

 zdającym z lat ubiegłych, którzy nie mają świadectwa dojrzałości i którzy przystąpili w maju 2019 roku do egzaminu/egzaminów z niezdanych przedmiotów obowiązkowych (w przypadku absolwentów LO od 2015r. – mają również wynik z przynajmniej jednego przedmioty dodatkowego).

5. W sesji poprawkowej absolwent nie może podwyższać wyniku egzaminu dodatkowego.

6. UWAGA - Zdający, o którym mowa w pkt. 3, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie do 11 lipca 2019 r. (Załącznik nr 7a NOWA MATURA lub7b STARA MATURA).

7. Zdający, o którym mowa w pkt 3, nie może w sesji poprawkowej zmienić przedmiotu ani poziomu egzaminu (nie dokonuje zmian w deklaracji ostatecznej).

8. Osoby, które ponownie przystąpiły do egzaminu z danego przedmiotu i go nie zdały, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w kolejnych terminach.

ZAŁAĆZNIKI DOSTĘPNE POD ADRESE załaćznik 7 a nowa matura, 7b stara matura.: 

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-maturalny-140/

 O miejscu zdawania egzaminu poprawkowego poinformujemy w późniejszym terminie. 

       

Uwaga Maturzyści

 

Poniżej lista przyborów i materiałów które obowiązkowo musicie posiadać na egzaminie maturalnym:

 

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), niezmazywalny, przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Dodatkowo na egzaminach pisemnych:

2. Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty

3. Geografia – linijka, kalkulator prosty, lupa (fakultatywnie)

4. Biologia, fizyka - linijka, kalkulator prosty

5. Historia – lupa.

Kalkulator prosty– jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

Przypominamy: Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdającemu nie wolno wnosić żadnych innych przyborów, materiałów, sprzętów, pomocy w szczególności telefonów, urządzeń elektronicznych, słuchawek itp. Wniesienie w/w powyżej skutkuje przerwaniem egzaminu maturalnego i jego niezaliczeniem.

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych. na salę egzaminacyjną

 link do infromacji o przyborach: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20180820_E8_EG_EM_Przybory.pdf

                                                                                                                           Uwaga Maturzyści

 Poniżej harmonogram matur 2019

 Egzaminy pisemne- zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

 Egzaminy ustne:

Język polski: 15 maja 2019, 20 maja 2019,

Język angielski: 14 maja 2019, 21 maja 2019

Listy absolwentów przypisanych do konkretnego terminu egzaminu ustnego oraz godziny ich rozpoczęcia zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej po końcowej klasyfikacji tj. po 20 kwietnia.

 

Egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki, angielskiego, geografii, biologii oraz egzaminy ustne z języka polskiego i angielskiego odbywają się w szkole Ho-Ga.

Absolwenci, którzy deklarowali zdawanie egzaminów maturalnych pisemnych z fizyki i historii oraz ustnego języka niemieckiego zdają egzamin w I LO we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego 9.

Czas trwania egzaminów pisemnych.

język polski- podstawa 170 min, rozszerzenie 180 min

matematyka- podstawa 170 min

j. angielski- podstawa 120 min, rozszerzenie 150 min

biologia, geografia, fizyka, historia -rozszerzenie 180 min

Przypominamy, że na egzaminy przychodzicie 1 godzinę przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Szanowni Maturzyści i Absolwenci  przystępujący do matury w roku 2019

W związku z koniecznością sprawdzenia zgodności danych zawartych w złożonych deklaracjach maturalnych z danymi wprowadzonymi w system obsługi egzaminów maturalnych, zapraszamy w terminie od 18.02.2019 do 22.02.2019 do szkoły w celu weryfikacji list zdających i złożenie podpisu. Listy znajdują się u p. Patryka Kleczkowskiego i są dostępne w godzinach 8.00-15.00. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny (71) 372-13-19.

Listy do weryfikacji dla tegorocznych maturzystów (IV TH i IV TŻ) będą podpisywane na godzinach wychowawczych i są dostępne u wychowawców.  Uwaga absolwenci przystępujący ponownie do matury w roku szkolnym 2018/19

Przypominamy, ze termin składania deklaracji do egzaminu maturalnego mija 7 lutego 2019 r.  

Absolwenci zobowiązani do  wniesienie opłaty za egzamin maturalny muszą dokonać płatności w terminie od  01 stycznia do 7 marca 2019 r. Następnie są proszeni o złożenie kopii dowodu wpłaty do szkoły a oryginału do OKE– dotyczy osób, które przystąpią do matury z danego przedmiotu obowiązkowego (nie licząc terminu poprawkowego lub dodatkowego) po raz trzeci lub kolejny i osób, które  przystąpią do matury z przedmiotu dodatkowego, który deklarowały w poprzednich latach, ale  nie zgłosiły się na egzamin.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną informacją dotycząca płatności – linki poniżej:

https://oke.wroc.pl/oplaty-za-egzamin-maturalny

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-maturalny-147 

Matura próbna z Operonem

20, 21, 22 listopada 2018

 

Kl. II TŻ/II TH – język polski

Kl. III TŻ/III TH – język polski, matematyka, język obcy

Kl. IV TH/IV TŻ – język polski, matematyka, język obcy

 

Informacje dla nauczycieli i uczniów

Plan lekcji w czasie trwania matury próbnej (20, 21 i 22 listopada 2018)

 

 

 

 

 


UWAGA  MATURZYŚCI

Klasy IV

Przypominamy, że termin składania deklaracji maturalnych dla maturzystów którzy ukończą szkołę w roku 2018-2019 (którzy pierwszy raz zdają egzamin) upływa  01 października 2018 r.

Poniżej link do deklaracji – zał. 1 a:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc219mat/Zal1a.docx

Uwaga absolwenci z lat ubiegłych – ze względów organizacyjnych prosimy o składanie deklaracji maturalnych do 31 grudnia 2018 roku 

Poniżej link do deklaracji – dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w  latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018 tzw. nowa matura – zał. 1 a:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc219mat/Zal1a.docx

Poniżej link do deklaracji – dla absolwentów, którzy ukończyli ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów – tzw. stara matura zał. 1 d.

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc219mat/Zal1d.docx

Jednocześnie przypominamy absolwentom o zasadach odpłatności za egzamin

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/MatOplaty219.pdf

oraz organizacji egzaminów maturalnych:

https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny-organizacja/


Drodzy Absolwenci,
Przypominamy, że poza wymienionymi w poprzedniej informacji przyborami na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych innych przedmiotów w tym sprzętów elektronicznych i telefonów komórkowych.
Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać – zgodnie z zaświadczeniem od lekarz- z zaleconego sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
Możecie mieć przy sobie małą butelkę wody niegazowanej, które będzie stać przy nodze krzesła (NIE NA STOLE).  
PROSIMY O PRZYCHODZENIE NA EGZAMINY PISEMNE I USTNE Z DOWODEM OSOBISTYM NA 45 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ ICH ROZPOCZĘCIA.

Do zobaczenia

 _______________________________

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW O PRZYBORACH JAKIE MOŻNA POSIADAC NA MATURZE NA EGZAMINACH PISEMNYCH

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Matematyka: linijka , cyrkiel z wkładem długopisowym, kalkulator prosty

Biologia linijka, kalkulator prosty

Geografia linijka, kalkulator prosty, lupa

WOS kalkulator prosty

Powodzenia

 

UWAGA

Podajemy poniżej harmonogram matur

NOWA i STARA MATURA W SESJI LETNIEJ 2018

uczniowie klas IV-tych Technikum i absolwenci z lat ubiegłych

EGZAMINY PISEMNE:

1. JĘZYK POLSKI podstawa 04 maj 2018, piątek , g. 9.00

2. JĘZYK POLSKI rozszerzony 04 maj 2018, piątek , g. 14.00

3. MATEMATYKA podstawa 07 maj 2018, poniedziałek, g. 9.00

4. JĘZYK ANGIELSKI podstawa 08 maj 2018, wtorek, g. 9.00

5. JĘZYK ANGIELSKI rozszerzenie 08 maj 2018, wtorek, g. 14.00

6. BIOLOGIA podstawa i rozszerzenie 10 maj 2018, czwartek, g. 9.00

7. WOS rozszerzenie 11 maj 2018, piątek, g. 9.00

8. GEOGRAFIA rozszerzenie 14 maj 2018, poniedziałek, g. 14.00

9. HISTORIA rozszerzenie 16 maj 2018, środa, g.14.00

 

EGZAMINY USTNE: szczególowy harmonogram ukaże się po klasyfikacji końcoworocznej.

Podany poniżej harmonogram moze ulec zmianie.

1. JĘZYK POLSKI:

17 maj 2018 czwartek , od g. 9.00

18 maj 2018, piątek, od g. 9.00

2. JĘZYK ANGIELSKI

17 maj 2018 czwartek , od g. 9.00

18 maj 2018, piątek, od g. 9.00

Uwaga: osoby zdające egzamin ustny z języka polskiego 17 maja zdają egzamin ustny z jezyka angielskiego 18 maja i odwrotnie- osoby zdające egzamin ustny z języka polskiego 18 maja zdają egzamin ustny z jezyka angielskiego 17 maja. Listy osób pojawią sie po zakonczeniu roku szkolnego dla klas czwartych

Poniżej lista uczniów przekierowanych do I L.O. przy ul. Poniatowskiego we Wrocławiu

Egzamin pisemny

HISTORIA

1. Erhardt Sylwia Róża zakres rozszerzony

JĘZYK ANGIELSKI

1. Skrok Justyna Janina zakres podstawowy

2.Zygmunt Daniel zakres rozszerzony

Egzamin ustny:

JĘZYK NIEMIECKI

1.Kwiecińska Sylwia Maria bez okr. Poziomu – termin egzaminu podany zostane później

Egzamin pisemny w zakresie podstawowym i rozszerzonym odbędzie sie w terminach podanych powyżej egzaminów pisemnych.

 

Pełny harmonogram pod linkiem

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20170901_HarmGimMat.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK