MATURA POPRAWKOWA

 Uwaga absolwenci, którzy nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu maturalnego (pisemnego lub ustnego) i złożyli deklarację do poprawki:

zgodnie z podanym przez CKE harmonogramem pisemny egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00

 

Egzamin odbędzie się w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" WE WROCŁAWIU (ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9, 50-326 Wrocław).

Przypominamy, że każdy zdający powinien mieć na egzaminie dowód osobisty, długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi), linijkę, cyrkiel z wkładem długopisowym, kalkulator prosty.

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzamin przychodzicie na 1 godzinę przed wyznaczoną godziną egzaminu. 

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące organizacji matur znajdują się na stronie internetowej: https://oke.wroc.pl/ w zakładce „egzamin maturalny”.


© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK