MATURA POPRAWKOWA

 

Uwaga absolwenci, którzy nie zdali jednego egzaminu maturalnego i złożyli deklaracje do matury nowej i starej:
Przypominamy o terminach egzaminów poprawkowych:
- pisemny egzamin poprawkowy z matematyki (matura stara i nowa) odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. (WTOREK) o godz. 9:00 w I Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego 9.
- pisemny egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. (WTOREK) o godz. 9:00 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86.
- ustny egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbędzie się 25 sierpnia 2017 r. (PIĄTEK) o godz.9.00 w I Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego 9.
Przypominamy o przyborach, jakie dopuszczono do użycia na maturach:
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
Matematyka
linijka, cyrkiel z wkładem długopisowym, kalkulator prosty
Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
Przypominamy, że poza wymienionymi przyborami na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych innych przedmiotów w tym sprzętów elektronicznych i telefonów komórkowych.
Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
PROSIMY O PRZYCHODZENIE NA EGZAMINY PISEMNE I USTNE NA 30 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ ICH ROZPOCZĘCIA Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI.
Pełna informacja o przyborach i pomocach dopuszczonych na egzaminie maturalnym:
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20160909_MatInfomat.pdf


Uwaga absolwenci, którzy nie zdali jednego egzaminu maturalnego i złożyli deklaracje do matury nowej i starej:
Terminy egzaminów poprawkowych:
- pisemny egzamin poprawkowy z matematyki (matura stara i nowa) odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 (prosimy być 30 min wcześniej z dokumentem tożsamości) w I Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego 9.
- pisemny egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 (prosimy być 30 min wcześniej z dokumentem tożsamości) w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86.
- ustny egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbędzie się 23-25 sierpnia 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego 9.
*Informacja o dokładnym terminie i godzinie egzaminu ustnego poprawkowego pojawi się na naszej stronie internetowej do 10 sierpnia 2017.

Uwaga absolwenci, którzy nie zdali jednego egzaminu maturalnego:
zgodnie z podanym przez OKE harmonogramem, prosimy o złożenie deklaracji o przystąpieniu do matury w
sesji poprawkowej do dnia 07 lipca 2017 r. Terminy egzaminów poprawkowych:
- pisemne egzaminy poprawkowe 22 sierpnia 2017 r.
- ustne egzaminy poprawkowe 23-25 sierpnia 2017 r.
Informacja o dokładnym terminie egzaminu ustnego i miejscu zdawania egzaminów poprawkowych pojawi się
na naszej stronie internetowej do 10 sierpnia 2017.
Prosimy o przestrzeganie terminu złożenia deklaracji.

link do deklaracji nowa matura: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc217mat/Zal7a.pdf
link do deklaracji stara matura: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc217mat/Zal7b.pdf

© 2017 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzezone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK