KURS KUCHARZ

 

Zawód kucharz – nr zawodu 512001

kwalifikacja w zawodzie HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Czas trwania nauki – 3 semestry

  Zagadnienia zawodowe:

  1. przechowywanie żywności;
  2. sporządzanie potraw i napojów;
  3. wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Słuchacz:

  • przechowuje surowce we właściwy sposób 
  • ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji
  • przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej
  • stosuje różne metody obróbki cieplnej
  • sporządzając potrawy stosuje nowe technologie, zapewniające wysoką efektywność oraz jakość potraw i napojów
  • wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów

Posiadając kwalifikację HGT.02. można znaleźć zatrudnienia na stanowisku kucharza/pomocnika kucharza w:

– przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługowo – gastronomiczną: restauracjach, barach, bufetach, kawiarniach czy firmach cateringowych;

– placówkach żywienia zbiorowego: hotelach, sanatoriach, szpitalach, szkołach itp.,

 

 

 

 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.