KURS TECHNIK HOTELARSTWA

 

Zawód technik hotelarstwa – nr zawodu 422402

Pierwsza kwalifikacja w zawodzie – T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Czas trwania 3 semestry

 

Druga kwalifikacja w zawodzie – T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Czas trwania nauki – 1 semestr

Sumaryczny czas trwania całego kursu – 4 semestry

 

Przykładowy plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin

 

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy w hotelarstwie

30

KPS - Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ - Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

 

Podstawy hotelarstwa

52

Marketing usług

32

Podstawy żywienia

15

Prawo w hotelarstwie

45

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

 

Rezerwacja usług hotelarskich

156

Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

156

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Przygotowanie pokoi dla gości

69

Obsługa gastronomiczna

69

Dodatkowe usługi hotelarskie

70

RAZEM:

774

Uwaga – istnieje możliwość modyfikacji planu nauczania w taki sposób, aby naukę można było przerwać po ukończeniu kształcenia w pierwszej kwalifikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.