KURS TECHNIK HOTELARSTWA

 

Zawód technik hotelarstwa – nr zawodu 422402

Pierwsza kwalifikacja w zawodzie – HGT.03  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Czas trwania 2 semestry

Druga kwalifikacja w zawodzie – HGT.06 Realizacja usług w recepcji 

Czas trwania nauki – 2 semestry

Sumaryczny czas trwania całego kursu – 4 semestry

Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:
a) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
b) przygotowywania i podawania śniadań,
c) organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
2) w zakresie kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji:
a) rezerwacji usług hotelarskich,
b) obsługi gości w recepcji.

Możliwości zatrudnienia
Absolwent może być zatrudniony m. in:

  • hotelach, pensjonatach, schroniskach,
  • obiektach wypoczynkowych,
  • uzdrowiskach, itp.
  • biurach turystycznych 
  • restauracjach 


Uwaga – istnieje możliwość modyfikacji planu nauczania w taki sposób, aby naukę można było przerwać po ukończeniu kształcenia w pierwszej kwalifikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.