KURS TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych - nr zawodu 343404

Pierwsza kwalifikacja w zawodzie - T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Czas trwania 3 semestry

 

Druga kwalifikacja w zawodzie - T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Czas trwania nauki – 1 semestr

Sumaryczny czas trwania całego kursu – 4 semestry

 

Przykładowy plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

 

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS – Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ - Organizacja małych zespołów

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

 

Towaroznawstwo żywności

39

Podstawy żywienia i zasady higieny

62

Technika w gastronomii

46

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów

 

Przechowywanie żywności

227

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

228

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Planowanie i ocena żywienia

65

Organizowanie produkcji gastronomicznej

65

Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

65

RAZEM:

897

Uwaga – istnieje możliwość modyfikacji planu nauczania w taki sposób, aby naukę można było przerwać po ukończeniu kształcenia w pierwszej kwalifikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.