KURS TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych - nr zawodu 343404

Pierwsza kwalifikacja w zawodzie HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Czas trwania 3 semestry 

Druga kwalifikacja w zawodzie  HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Czas trwania nauki – 1 semestr

Sumaryczny czas trwania całego kursu – 4 semestry

 Zadania zawodowe obejmują wszystkie realizowane w ramach kursu HGT.02 oraz dodatkowo:

  1. ocenianie jakości żywności;
  2. planowanie i ocena żywienia;
  3. organizowanie produkcji gastronomicznej;
  4. planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Słuchacz oprócz umiejętności uzyskanych podczas kursu w kwalifikacji HGT.02 dodatkowo :

  • Planuje i ocenia żywienie
  • Organizuje usługi gastronomiczne
  • Planuje i wykonuje usługi gastronomiczne
  • Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji
  • Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków
  • Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia

Posiadając kwalifikację HGT.02. można znaleźć zatrudnienia na stanowisku kucharza/pomocnika kucharza w:

– przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługowo – gastronomiczną: restauracjach, barach, bufetach, kawiarniach czy firmach cateringowych;

– placówkach żywienia zbiorowego: hotelach, sanatoriach, szpitalach, szkołach itp.,

Osoby, które dodatkowo zdobędą kwalifikację HGT.12. mogą pracować jako kierownicy/managerowie w barach, restauracjach, kawiarniach, firmach cateringowych i innych firmach branży gastronomicznej.

Obie kwalifikacje dają również możliwość założenia i prowadzenia własnej firmy.


Uwaga – istnieje możliwość modyfikacji planu nauczania w taki sposób, aby naukę można było przerwać po ukończeniu kształcenia w pierwszej kwalifikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.