„OMNIBUS - 100 punktów na 100-lecie odzyskania niepodległości”

Zadanie1.

Zadanie 2.

 Zadanie 3.

Zadanie 4.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO „OMNIBUS - 100 punktów na 100-lecie odzyskania niepodległości”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Gastronomiczna Ho-Ga we Wrocławiu. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych: p. Patryk Kleczkowski, p. Karolina Tomicka, p. Beata Gruszka, p. Adam Pietraszek.
 1. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań problemowych
 • rozwijanie zainteresowań przedmiotami zawodowymi i ogólnokształcącymi
 • budowanie postaw patriotycznych w 100- lecie odzyskania niepodległości
 • wspieranie uzdolnień uczniów
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia,
 • pobudzanie twórczego myślenia
 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Gastronomicznej HO-Ga, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania w pierwszej i kolejnych tygodniowych edycjach konkursu.
 1. Konkurs jest jednoetapowy i odbywał się będzie przez pięć kolejnych tygodni od 12 listopada do 14 grudnia 2018 r
 1. Przebieg konkursu
 1. Zadania będą wykonywane w 3 osobowych grupach zgłoszonych do konkursu u p. Adama Pietraszka lub u wychowawcy klasy.
 1. W każdym kolejnym tygodniu w poniedziałki na stronie internetowej szkoły www.ho-ga.com.pl zakładka „Konkurs omnibus -100 punktów na 100-lecie odzyskania niepodległości” publikowane będzie zadanie obejmujące zagadnienia z języka polskiego, historii, WOS, przedmiotów zawodowych hotelarskich i gastronomicznych.
 1. Uczestnicy będą realizowali zadania pisemnie lub w formie interaktywnej.
 1. Wykonane zadanie z bieżącego tygodnia uczestnicy będą przesyłali na adres e-mail szkoły umieszczając w temacie e-maila ” Zadanie nr (kolejny nr zadania), imiona i nazwiska uczestników” np. Zadanie nr 1, Jan Kowalski, Anna Nowak

5  Wykonane zadanie z danego tygodnia należy przesłać do kolejnego poniedziałku do godz. 16-tej.   Po tym czasie przesyłane odpowiedzi nie będą oceniane np. zadanie opublikowane 12 listopada należy wykonać i przesłać na adres e-mail do 19 listopada do godz. 16.00.

 1. Na stronie internetowej będzie dostępny tylko aktualny w danym tygodniu zestaw pytań.

III. Wyniki konkursu

 1. Każde zdanie będzie punktowane na 20 punktów. Maksymalna sumaryczna ilość punktów za prawidłowo wykonane zadania to 100 punktów.
 1. Nagrody zostaną przyznane trzem grupom , które zdobędą najwyższą ilość punktów.
 1. W przypadku, gdy kilka grup uzyska taka samą ilość punktów wygrywa ta grupa, który weźmie udział w większej ilości etapów konkursu.
 1. Po każdym etapie konkursu grupa, która uzyska najwyższą ilość punktów otrzymuje cząstkowe oceny bardzo dobre z przedmiotu, którego będzie dotyczyło zadanie. Jeśli kilka zadań dotyczy tego samego przedmiotu - grupa może otrzymać oceny z tego przedmiotu tylko jeden raz.
 1. Po trzech edycjach konkursu na stronie internetowej szkoły zostaną opublikowane cząstkowe wyniki konkursu- imiona i nazwiska osób w grupie i ilość zdobytych punktów.
 1. Termin rozdania nagród zostanie ogłoszony po zakończeniu konkursu.
 1. Postanowienia końcowe:
 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 1. Decyzja Komisji Konkursowej są ostateczne.
 1. Nagrody w konkursie zapewnia organizator.

 
KONKURS HOT-GASTRO VI EDYCJA 2018

Uwaga! Ogłaszamy wyniki konkursów HOT GASTRO i na najładniej przystrojonego mazurka:

 

Wyniki konkursu Hot Gastro 2018:

Miejsce pierwsze - Grupa 1

Pan Krzysztof Chołodecki

Miejsce drugie - Grupa 2

 1. Alicja Szczudlińska
 2. Paula Palczak
 3. Damian Wabnitz
 4. Mateusz Stefanik

 

Wyniki konkursu na najładniej przystrojonego mazurka :

Miejsce pierwsze:

Aleksandra Lachowicz, Dawid Brząkała

Miejsce drugie

Natalia Zabielska

Kinga Kuligowska, Patrycja Rycombel

Miejsce trzecie

Błażej Ciachorowski, Alicja Wojtas

Patrycja Orpel, Patrycja Wąsala, Sebastian Galusiński

           

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konkursach. W tym roku wybór był wyjątkowo trudny, a potrawy i mazurki wszystkich grup znakomite. O wygranej zdecydowały pojedyncze punkty.  Dziękujemy  i serdecznie zapraszamy za rok. Wesołych Swiąt.

Organizatorzy i jury konkursowe.  

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HOT GASTRO 2018

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Gastronomiczna Ho-Ga we Wrocławiu. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są nauczyciele przedmiotów zawodowych: p. Adam Pietraszek i p. Beata Gruszka.

2. Celem szkolnego konkursu jest:

- propagowanie wiedzy zawodowej z zakresu hotelarstwa i gastronomii

- promowanie zdrowego żywienia

- rozbudzanie wśród uczniów zamiłowania do zawodu

- doskonalenie umiejętności przygotowania stołu tematycznego wielkanocnego

- integracja młodzieży

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich technikum i szkoły zawodowej.

4. Konkurs jest jednoetapowy i polega na przygotowaniu i prezentacji przez zespół składający się z 2-4 uczniów stołu wielkanocnego.

5. Zasady konkursu.

a) zespoły przygotują stół wielkanocny na którym powinny się znaleźć min 3 potrawy związane z Wielkanocą w tym jedna ciepła, jedna zimna (przystawka) i ciasto

b) zespoły wykonują potrawy z surowców własnych, półproduktów ; wszystkie potrawy muszą być jadalne ; zakazuje się stosowania produktów w proszku i gotowych dań

c) zastawę stołową , wystrój stołu oraz prezentację potraw (w tym menu) zespoły przygotowują we własny zakresie

d) zastawa stołowa powinna być przygotowana na cztery osoby

e) uczniowie zespołu powinni być ubrani w strój reprezentacyjny (galowy)

f) prezentacja stołów odbędzie się 27.03.2018 w sali na terenie szkoły

6. Jury konkursowe oceniać będzie:

a) zaproszenie do stołu w języku polskim lub wybranym obcym zawierające sformułowania:

- zapraszamy do stołu

- proszę usiąść

- proponujemy potrawy (wymienić nazwy)

Punktacja: 0 -5 punktów

b) kartę menu przygotowaną zgodnie z zasadami zawierająca min. nazwy potraw w wybranym języku polskim i wybranym obcym

Punktacja: 0 - 5 punktów

c) opis potraw (przy podaniu karty menu)

Punktacja: 0 - 10 punktów

d) serwowanie ustaloną i podaną oceniającym metodą

Punktacja: 0 - 5 punktów

e) zgodność zaprezentowanych potraw z wymogami konkursu

Punktacja: 0 - 10 punktów

f) wygląd i aranżację stołów

Punktacja: 0 - 10 punktów

g) wygląd i strój zespołu prezentującego potrawy

Punktacja: 0 - 5 punktów

h) ocenia organoleptyczna potraw

Punktacja: 0 - 25 punktów

i) kreatywność

Punktacja: 0 - 5 punktów

Każdy członek jury może przyznać maksymalnie 80 punktów.

7. Zwycięzcą konkursu będzie zespół uczniów, który zdobędzie najwyższą ilość punktów.

8. Zespół nagrodzony otrzymuje nagrodę specjalną oraz oceny celujące z wybranego przedmiotu zawodowego. Zespoły które zajmą miejsce drugie i trzecie otrzymują ocenę bardzo dobrą z wybranego przedmiotu zawodowego.

9. Przebieg konkursu nadzoruje oraz oceny obsługi i przygotowanych potraw dokonuje jury w składzie: dyrekcja Publicznej Szkoły Gastronomicznej Ho-Ga, nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarskich i gastronomicznych, zaproszeni goście.

10. Wyniki konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w terminie podanym w późniejszym czasie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

 

OMNIBUS 2017/2018

ZESTAW 1

ZESTAW 2

ZESTAW 3

ZESTAW 4

ZESTAW 5 (UWAGA! To już ostatnia edycja, dla wszystkich niezdecydowanych - pozostałe cztery powyżej)

REGULAMIN KONKURSU

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK