J. Szłapa - dyrektor, przedmioty zawodowe


A. Durzyńska – język angielski
A. Filiczak – przedmioty zawodowe
A. Pietraszek – przedmioty zawodowe
A. Ptaszyńska - edukacja dla bezpieczeństwa
A. Zawadzki – przedmioty zawodowe
B. Gruszka – język francuski, przedmioty zawodowe
E. Albingier-Pindelska – język polski
G. Wiercimok – język niemiecki
J. Piłat – geografia
K. Braksator – matematyka
K. Rapacka-Świerkocka – wiedza o kulturze
K. Tomicka – historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
M. Cynke-Widalis – matematyka
M. Dobrowolska – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne
M. Kołodziej – Fizyka
M. Sionkowski – wychowanie fizyczne
P. Kleczkowski – język polski
P. Minta – biologia, chemia
P. Walniczek – przedmioty zawodowe
T. Ziółkowski – przedmioty informatyczne
Z. Adamczyk – język niemiecki

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK