NAUCZYCIELE

 

Halina Lipnicka – dyrektor szkoły, przedmioty zawodowe

Kamila Paczka – organ prowadzący

 

Adam Pietraszek – przedmioty zawodowe

Agnieszka Filiczak – przedmioty zawodowe

Agnieszka Świerkocka – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne

Aleksandra Flejterska – chemia

Andrzej Zawadzki – przedmioty zawodowe

Angelina Durzyńska – język angielski

Beata Gruszka – język francuski, przedmioty zawodowe

Eleonora Smirnow – język polski

Gabriela Białas – biologia

Grażyna Wiercimok – język niemiecki

Kamila Jaruga – historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

Karolina Kowalska-Żyłka – wiedza o kulturze

Maciej Cynke-Widalis – matematyka

Magdalena Fudali – geografia

Marcin Kołodziej – Fizyka

Mateusz Spychalski – wychowanie fizyczne

Michał Kuczma – przedmioty zawodowe

Michał Łukowiak – przedmioty informatyczne

Monika Górka – język polski

Patryk Kleczkowski – język polski

Sylwia Gałuszka – język angielski

Zdanowicz Tadeusz – edukacja dla bezpieczeństwa

Zofia Adamczyk – język niemiecki

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK