HARMONOGRAM REKRUTACJI

2024/2025

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI


od 16 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. (do godz. 15.00)złożenie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły za pośrednictwem strony: www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl (wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym przez rodzica/opiekuna)


od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. (do godz. 15.00) uzupełnienie w systemie elektronicznym (www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl) ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników z egzaminu ósmoklasisty + załączenie w systemie elektronicznym skanu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i skanu zaświadczenia z wynikami egzaminu (wniosek musi być ponownie podpisany podpisem elektronicznym przez rodzica/opiekuna)


  od 21 czerwca 2024 r. do 16 lipca 2024 r. szkoła wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy


15 lipca 2024 r. lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


od 16 lipca 2024r. do 22 lipca 2024 r. w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci dostarczenia do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty + wydrukowany ze strony: www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły 2 zdjęcia do legitymacji + karta zdrowia od pielęgniarki ze szkoły podstawowej + zaświadczenie od lekarza medycyny pracy 


23 lipca 2024 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 

CO WARTO O NAS WIEDZIEĆ

- Instagram szkoły: https://www.instagram.com/szkolaho_ga/  

- Szkoła jest publiczna (bezpłatna)

- Szkoła znajduje się w centrum Wrocławia - ul. Jedności Narodowej 46a (koło Placu Bema i Wyspy Słodowej, osiedle Nadodrze)

- lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku

- Dojazd do szkoły tramwajami/autobusami nr 1, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 23, 70, 74, 108, 111, 128, 132, 142, 144, 714, 908, C, K (przystanki: Pl. Bema, Pomorska, Dubois, Dworzec Nadodrze)

- Szkoła ma dwie kuchnie, w których odbywają się zajęcia prowadzone przez Szefów Kuchni i Kucharzy dla uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz dla zawodu kucharz (Szkoła Branżowa)

- Szkoła ma recepcję, w której odbywają się zajęcia dla uczniów z technikum hotelarskiego

- Szkoła ma pokój hotelowy do ćwiczeń dla uczniów z technikum hotelarskiego

- Szkoła zapewnia i organizuje uczniom praktyki zawodowe w renomowanych hotelach i restauracjach we Wrocławiu (m.in. w DoubleTree by Hilton Hotel, Hotel The Bridge, PURO Hotel, Hotel Monopol, Hotel Haston, Radisson Blu Hotel)

- Szkoła posiada bibliotekę, pracownię komputerową, salę do gimnastyki

- Szkoła realizuje zajęcia pozalekcyjne i projekty edukacyjne (np. gastronomiczne konkursy klasowe, festyny kulinarne, Dzień Pizzy, Dzień Pieroga, Dzień Gofra, Kulinarny Talent Szkoły HO-GA)

- Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki (drugi język)

- Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski (dla technikum hotelarskiego oraz dla technikum żywienia i usług gastronomicznych)

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła wzięła udział w konkursie gastronomicznym Zero Waste organizowanym przez Hotel DoubleTree by Hilton (nasza uczennica zajęła I miejsce)

- W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła wzięła udział w prestiżowym konkursie gastronomicznym Chefs en Or 2024 (nasza uczennica została finalistką konkursu)

- Szkoła bierze udział w prestiżowym konkursie Kulinarny Rajd Młodych Mistrzów organizowanym w Hotelu Haston (nasi uczniowie w roku szkolnym 2019/2020 zajęli I miejsce)

- Szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie kulinarnym „Pieczarka ma Moc!" (nasze uczennice w roku szkolnym 2022/2023 zajęły III miejsce)

- Szkoła uczestniczy w Międzynarodowych Targach Turystyki i czasu wolnego 

- W szkole działa wolontariat, który angażuje się w pomoc w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety

 
NASZE KIERUNKI 

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

KIERUNKI

Pięcioletnie technikum

🔴 Technik hotelarstwa (o specjalizacji MANAGER HOTELU*)

🔴 Technik żywienia i usług gastronomicznych (o specjalizacji KIEROWNIK RESTAURACJI I SZEF KUCHNI*)

 

Trzyletnia szkoła branżowa I stopnia

🔴 Kucharz (Szkoła Branżowa) (o specjalizacji SZEF KUCHNI*)

 


*Zajęcia z zakresu wybranych specjalizacji realizowane są w ramach projektów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.