HARMONOGRAM REKRUTACJI


OD 15 CZERWCA DO 10 LIPCA 2020 – złożenie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły za pośrednictwem strony: www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl


OD 26 CZERWCA DO 10 LIPCA 2020 uzupełnienie w systemie elektronicznym (www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl) ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej + dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z wnioskiem o przyjęcie do naszej szkoły (wydrukowane z www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl i podpisane przez rodzica/opiekuna)


OD 31 LIPCA DO 04 SIERPNIA 2020 – uzupełnienie w systemie elektronicznym (www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl) wyników z egzaminu ósmoklasisty i dostarczenie kopii wyników z egzaminu ósmoklasisty do naszej szkoły


12 SIERPNIA 2020 – wyniki rekrutacji od godz. 10:00


OD 13 DO 18 SIERPNIA 2020 – dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty 2 zdjęcia do legitymacji + karta zdrowia od pielęgniarki ze szkoły podstawowej + zaświadczenie od lekarza medycyny pracy


  OD 26 CZERWCA DO 14 SIERPNIA 2020  – szkoła wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy.


19 SIERPNIA 2020 – ogłoszenie listy kandydatów


 
CO WARTO O NAS WIEDZIEĆ

- szkoła jest publiczna (bezpłatna)
- szkoła znajduje się w centrum Wrocławia (osiedle Nadodrze) - ul. Jedności Narodowej 46a
- dojazd do szkoły tramwajami/autobusami nr 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 104, 111, 122, 128, 144, C (przystanki: Pl. Bema, Dubois)
- szkoła ma dwie kuchnie, w których odbywają się zajęcia dla uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych
- szkoła ma recepcję, w której odbywają się zajęcia dla uczniów z technikum hotelarskiego
- szkoła ma pokój hotelowy do ćwiczeń dla uczniów z technikum hotelarskiego
- szkoła zapewnia i organizuje uczniom praktyki zawodowe we Wrocławiu (m.in. w DoubleTree by Hilton Hotel, Puro Hotel, Radisson Blu Hotel, Hotel Tumski & Barka Tumska, Hotel Śląsk)
- szkoła posiada bibliotekę, pracownię komputerową, salę do gimnastyki
- szkoła realizuje zajęcia pozalekcyjne i projekty edukacyjne
- języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki (drugi język)
- przedmioty w zakresie rozszerzonym: Język angielski (dla technikum hotelarskiego oraz dla technikum żywienia i usług gastronomicznych)
- szkoła bierze udział w prestiżowym konkursie Kulinarny Rajd Młodych Mistrzów organizowanym w Hotelu Haston
- w szkole działa wolontariat, który angażuje się m.in. w takie projekty, jak konferencja BeZee – trendy w edukacji oraz Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory
- informacja na temat internatów i burs znajduje się na: www.wroclaw.pl/internaty-i-bursy

 
NASZE KIERUNKI

 

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Pięcioletnie technium

Technikum hotelarskie (o specjalizacji MANAGER HOTELU*)

Technikum żywienia i usług gastronomicznych (o specjalizacji KIEROWNIK RESTAURACJI I SZEF KUCHNI*)

 

Trzyletnia szkoła branżowe

Kucharz (Szkoła Branżowa) (o specjalizacji SZEF KUCHNI*)

 

*Zajęcia z zakresu wybranych specjalizacji realizowane są w ramach projektów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych (np. Toastmasters School Gavel Club)

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.