EGZAMIN POPRAWKOWY

 SIERPIEŃ 2023

Terminy

Matematyka (czwartek) – 24.08.2023, godz. 12:00 – I TH, II TH, II TŻ

Matematyka (czwartek) – 24.08.2023, godz. 15:00 – IV TH (G), IV TŻ (G)

Matematyka (piątek) – 25.08.2023, godz. 9:00 – I TŻ, III TH, III TŻ

Marketing w hotelarstwie (poniedziałek) – 28.08.2023, godz. 9:00 – IV TH (G), I TH

Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii (poniedziałek) – 28.08.2023, godz. 9:00 – IV TŻ (G)

Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej (poniedziałek) – 28.08.2023, godz. 9:00 – IV TŻ (SP)

Historia (poniedziałek) – 28.08.2023, godz. 11:00 – II TŻ, III TŻ, IV TŻ (SP), II SB

Historia i teraźniejszość (poniedziałek) – 28.08.2023, godz. 13:00 – I TŻ, I SB

Wiedza o społeczeństwie (poniedziałek) – 28.08.2023, godz. 14:00 – IV TŻ (SP)

Historia i społeczeństwo (poniedziałek) – 28.08.2023, godz. 15:00 – IV TH (G), IV TŻ (G)

 

LISTA UCZNIÓW uprawnionych do egzaminu, którzy w roku szkolnym 2022/2023 nie zdali jednego lub dwóch przedmiotów

 

Uwaga!

Wszystkie egzaminy poprawkowe odbywają się w Publicznej Szkole Gastronomicznej HO-GA.

Informacja o salach będzie podana w dniu egzaminu na drzwiach wejściowych szkoły

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel. 71 372 13 19

 

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO I SPRAWDZAJĄCEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.