INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ 2024 - AKTUALIZACJA 
 
 1. Klasa III TŻ i III SB   - kwalifikacja HGT. 02 Przygotowanie i wydawanie dań 
Egzamin pisemny - 07 czerwca i 10 czerwca 2024, szczegółowe listy zdajacych podamy w kwietniu 
Egzamin praktyczny (w kuchni) - od 05 czerwca do 06 czerwca, szczegółowe listy zdajacych podamy w kwietniu 
2. Klasa III TH - kwalifikacja HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Egzamin pisemny -  07 czerwca i 10 czerwca 2024, szczegółowe listy zdajacych podamy w kwietniu 
Egzamin praktyczny - 03 czerwca godz. 9.00 
 
3. Absolwenci i uczniowie powtarzający egzaminy 
- kwalifikacja HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  i HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Egzamin pisemny -   07 czerwca i 10 czerwca 2024, szczegółowe listy zdajacych podamy w kwietniu
Egzamin praktyczny - 03 czerwca godz. 9.00
 
 INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ 2024
 
 1. Klasa III TŻ i III SB   - kwalifikacja HGT. 02 Przygotowanie i wydawanie dań 
Egzamin pisemny - od 04 czerwca do 10 czerwca 2024, szczegółowe informacje podamy w kwietniu 
Egzamin praktyczny (w kuchni) - od 03 czerwca do 19 czerwca, szczegółowe informacje podamy w kwietniu 
2. Klasa III TH - kwalifikacja HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Egzamin pisemny -  od 04 czerwca do 10 czerwca 2024, szczegółowe informacje podamy w kwietniu 
Egzamin praktyczny - 03 czerwca, szczegółowe informacje podamy w kwietniu 
 
3. Absolwenci i uczniowie powtarzający egzaminy 
 - kwalifikacja HGT. 06  Realizacja usług w recepcji
- kwalifikacja HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 
Egzamin pisemny -  od 04 czerwca do 10 czerwca 2024, szczegółowe informacje podamy w kwietniu 
Egzamin praktyczny - 03 czerwca, szczegółowe informacje podamy w kwietniu 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA DEKLARACJI DO EGZAMINÓW W SESJI LATO 2024

Termin złozenia deklaracji do egzaminu zawodowego w sesji lato 2024 upływa 07 lutego 2024. Link do dekalracji poniżej  
 Deklaracje po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.
 

Informacja o wynikach egzaminu zawodowego w sesji zima 2024 

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji zima 2024 zostaną ogłoszone 27 marca 2024 . Wynki dostępne będa w szkole. 

 

Informacja o dozwolonych przyborach na egzamin zawodowy zima 2024: 

W CZESCI PRAKTYCZNEJ:
Egzaminy w kwalifikacji HGT 03, HGT. 06, HGT 12 - każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijke, temperówkę.
 
W CZESCI PISEMNEJ 
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych, które otrzyma przed wejsciem na sale egzaminacyjną oraz moze mieć kalkulator prosty. 
 
*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
 
Jednocześnie przypomina się o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej  innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora CKE oraz korzystania z nich w tej sali w szczególności nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU EGZAMINÓW ZAWODOWYCH PISEMNYCH (KOMPUTEROWYCH)  W SESJI ZIMA 2024 - aktualizacja dot. list zdających
 
EGZAMINY PISEMNE odywają się w sali komputerowej zgodnie z listą jaką przedstawią Wam wychowawcy. Poniżej podajemy skrócone dane osób zdających w poszczególnych dniach na poszczególnych zmianach:
 
Uwaga: wszyscy przychodzą na egzaminy 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym oraz dozwolonymi przyborami (Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych opublikowany zostanie w grudniu 2023)

ZMIANA I

12.01.2024 PIĄTEK GODZ. 09:00

 

1 Bą Wik

2 Bly Mar

3 Con Kin

4 Dem Ant

5 Pust Ann

6 Semy Olh

7 Voi Wik

8 Wie Mar

9 Win Mar

10 Wol MaJ

 

ZMIANA II

12.01.2024 PIĄTEK GODZ. 11:00

 

1 Bie Ame

2 Bon Kac

3 Brzo Dar

4 Frą Sar

5 Kle Gab

6 Lip Mar

7 Moch Wer

8 Szko Wik

9 Wyg Bar

10 Zab Mag

 

ZMIANA III

12.01.2024 PIĄTEK GODZ. 13:00

 

1 Cies Jerz

2 Głog Łuk

3 Juch Ame

4 Koł Wik

5 Kop Mar

6 Mil Mił

7 Pro Kin

8 Rub Ali

9 Wit Mar

 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI ZIMA 2024 - aktualizacja dot terminu egzaminu pisemnego
 
Egzamin pisemny (komputerowy) odbędzie się 12 stycznia (piątek)- szczegółowy harmonogram godzin (zmian) tego egzaminu udostępnimy w terminie późniejszym. 
 
Uwaga: wszyscy przychodzą na egzaminy 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA DEKLARACJI DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI ZIMA 2024
 
UWAGA UCZNIOWIE KLAS V-TYCH ORAZ POZOSTALI, KTÓRZY NIE ZDALI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W POPRZEDNICH SESJACH 

Informujemy, że termin dostarczenia deklaracji do egzaminu zawodowego upływa w dniu 15 września 2023 r (piątek).

Jednocześnie przypominamy, że zdający posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinni dołączyć ją do deklaracji.

Prosimy o przynoszenie wypełnionych deklaracji do wychowawcy klasy lub bezpośrednio do sekretariatu. Jeśli ktoś chce przystąpić do zaległych egzaminów (z różnych kwalifikacji) to musi wypełnić osobną deklarację do każdej kwalifikacji (ale druk jest jednakowy do wszystkich kwalifikacji).

Poniżej link do druku deklaracji:

1. Deklaracja dla ucznia/absolwenta zdającego egzaminy w kwalifikacjach HGT (rok rozpoczecia nauki w szkole 2019 i później)

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2022/Zal_3a_2019.pdf?x79509

2. Deklaracja dla absolwenta zdającego egzaminy w kwalifikacjach TG (rok rozpoczęcia nauki w szkole średniej 2017 i 2018)

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/deklaracja_3_2017.pdf?x79509

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI ZIMA 2024 
 
1. Klasa V TH i uczniowie zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji HGT 06 Realizacja usług w recepcji 
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 09 stycznia 2024, wtorek, godz. 13.00, czas trwania 150 min.
 
2. Klasa V TŻ i uczniowie zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 09 stycznia 2024, wtorek, godz. 09.00, czas trwania 150 min.
 
3. Egzamin pisemny (komputerowy) - 10-15 stycznia 2023 - szczegółowy harmonogram tego egzaminu udostępnimy w terminie późniejszym. 
 
 4. Uczniowie i absolwenci kierunku technik hotelarstwa, którzy nie zdali egzaminu w porzednich sesjach  egzamin w kwalifikacji HGT 03   Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
   
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 09 stycznia 2024, wtorek, godz. 09.00, czas trwania 150 min.
 
5. Absolwenci (rok rozpoczecia nauki w szkole średniej 2017 i 2018)- kwalifikacje:
A) TG. 12 Realizacja usług w recepcji 
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 09 stycznia 2024, wtorek, godz. 13.00, czas trwania 150 min.
B) TG. 13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz TG.16  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 09 stycznia 2024, wtorek, godz. 09.00, czas trwania 150 min.
 
Uwaga: wszyscy przychodzą na egzaminy 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW W SESJI LATO 2023
Wyniki egzaminu bedą dostępne w szkole w poniedziałek 4 września, Dokumenty (dyplomy,certyfikaty) bedą do odbioru po 8 września, a sposób ich przekazania ustali Dyrektor szkoły. 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW W SESJI LATO 2023
 

Informacja o dozwolonych przyborach na egzamin zawodowy: 

W CZESCI PRAKTYCZNEJ:
Egzaminy w kwalifikacji HGT 03, HGT. 06, HGT 12 - każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijke, temperówkę.
 
W CZESCI PISEMNEJ 
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych oraz moze mieć kalkulator prosty. 
 
*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
 
Jednocześnie przypomina się o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej  innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora CKE oraz korzystania z nich w tej sali w szczególności nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 
 
 
EGZAMINY W KUCHNI: 
 
Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów zawodowych praktycznych w kwalifikacji HGT 02 Sporządzanie i podawanie dań  dla uczniów klasy III TŻ i III SB (zgodnie z podpisywanymi wczesniej listami)

15.06.2023 Czwartek

1 ZMIANA GODZ. 8.00

1. Ada Bary

2. Kac Góra

3. Jak Gracz

4. Kac Kręż

5. Mar Krół

II ZMIANA GODZ. 12.00

1. Mar Marcz

2. Wik Nowa

3. Alek Siko

4. Kar Szul

5. Nad Szyd

III ZMIANA GODZ. 16.00

1. Vita Tit

2. Jak Wein

3. Mar Witusz

4. Dan Zakrz

5. Wik Dane 

6. Lesz Łaka 

16.06.2023 Piątek

I ZMIANA GODZ. 08.00

1. Wik Kali

2. Jak Kozi

3. Mar Para

4. Mag Szwe

5. Jul Zitt

6. Pat Hofm

II ZMIANA GODZ. 12.00

1. Iry Hori

2. Ana Meln

3. Vol Raki

4. Pat Roda

5. Mar Sobk

 

Szczegółowa informacja - jak przygotować sie do egzaminu w kuchni: 

  1. Na egzamin  przychodzicie na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem.
  2. W sali gimnastycznej będzie przygotowana szatnia.
  3. Na egzaminie musicie posiadać strój kucharski: bluzę, zapaskę, obuwie zmienne, nakrycie głowy (czepek lub czapka kucharska - nie może to być "bejsbolówka", czapka z daszkiem) . 
  4. Posiadacie przy sobie aktualną książeczkę sanepidu, dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem i kalkulator i tylko z tymi przyborami wchodzicie na salę egzaminacyjną.
  5. Możecie miec wodę do picia, ale zostawiacie ją w szatni. 

UWAGA: zdający bez pełnego stroju kucharskiego i książeczki sanepidu nie będą wpuszczeni na salę egzaminacyjną. 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW EGZAMINÓW
 
 1. Klasa III TH oraz  uczniowie i absolwenci zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji HGT 03 Obsługa gości w obiekcie świadczacym usługi hotelarskie oraz w kwalifikacji HGT12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 01 czerwca czwartek, godz. 09.00, czas trwania 150 min.
 
2. Absolwenci zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji HGT 06 Realizacja usług w recepcji
   
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 01 czerwca czwartek, godz. 13.00, czas trwania 150 min.
 
3. EGZAMINY PISEMNE odywają się w sali komputerowej zgodnie z listą przedstawioną przez wychowawców. Poniżej podajemy skrócone dane osób zdających w poszczególnych dniach na poszczególnych zmianach:
 
 
Uwaga: wszyscy przychodzą na egzaminy 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym oraz dozwolonymi przyborami.
Szczegówe wytyczne dla zdjacych egzamin praktyczny w kuchni -wkrótce. 
 
 
Termin złozenia deklaracji do egzaminu zawodowego w sesji lato 2023 upływa 07 lutego 2023. Link do dekalracji poniżej  
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW W SESJI ZIMA 2023
 

Informacja o dozwolonych przyborach na egzamin zawodowy: 

W CZESCI PRAKTYCZNEJ:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.
W CZESCI PISEMNEJ 
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć́ kalkulator prosty*.
 
* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
 
Jednocześnie przypomina się o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej  innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora CKE oraz korzystania z nich w tej sali w szczególnoŚci nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 
 
 
 TERMINY EGZAMINÓW:
 1. Klasa IV TŻ  po gimnazjum - kwalifikacja HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  oraz IV TH po szkole podstawowej - uczniowie powtarzający kwalifkację HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 09 stycznia, poniedziałek , godz. 09.00, czas trwania 150 min.
 
2. Klasa IV TH po gimnazjum  - kwalifikacja HGT. 06  Realizacja usług w recepcji
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 09 stycznia, poniedziałek , godz. 13.00, czas trwania 150 min.
 
 
3. Egzamin pisemny dla wszystkich zdających uczniów (kwalifikacje HGT.02.HGT.06, HGT.12,HGT.03) w sali komputerowej odbedzie się 13 stycznia (piątek) w grupach I godzinach wskazanych na poniższym wykazie: 

Egzamin pisemny sala komputerowa

 

 

4. Absolwenci zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY w kwalifikacji TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  - 09 stycznia, poniedziałek , godz. 09.00, czas trwania 150 min.
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY w kwalifikacji TG.12 Realizacja usług w recepcji  - 09 stycznia, poniedziałek , godz. 13.00, czas trwania 150 min.
 
EGZAMIN PISEMNY w kwalifikacji TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  - 10 stycznia, poniedziałek , godz. 12.00, czas trwania 60 min.
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY w kwalifikacji HGT.02  Przygotowanie i wydawanie dań  - 18 stycznia, środa , godz. 16.00, czas trwania 120 min.
   
Uwaga: wszyscy przychodzą na egzaminy 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.
 
UWAGDEKLARACJE NA EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ 2023
 

- dla uczniów klasy IV TH po gimnzajum - formuła 2019 (kwalifikacja HGT.06, nr zawodu 422402)

- dla uczniów klasy IV TŻ po gimnazjum - formuła 2019 (kwalifikacja HGT.12, nr zawodu 343404 )

- dla tych uczniów i absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w  poprzednich sesjach- formuła 2017 

Informujemy, że termin dostarczenia deklaracji do egzaminu zawodowego upływa w dniu 15 WRZEŚNIA 2022 r (czwartek).

Uczniowie - deklaracje wypełnicie na wybranej przez nauczyciela lekcji.

Uczniowie nieobecni na lekcjach i absolwenci prosimy o przynoszenie wypełnionych deklaracji osobiście do pokoju nauczycielskiego do p. Klaudii Głodek.

Jednocześnie przypominamy, że zdający posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinie dołączyć ją do deklaracji.

Uwaga absolwenci - jeśli ktoś chce przystąpić do egzaminów z różnych kwalifikacji to musi wypełnić osobną deklarację do każdej kwalifikacji (ale druk jest jednakowy do wszystkich kwalifikacji)

Poniżej link do druku deklaracji:

Absolwenci (FORMUŁA 2017) :

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/deklaracja_3_2017.pdf?x23449

Uczniowie (FORMUŁA 2019)

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2022/Zal_3a_2019.pdf?x23449

 
 
 
Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2022
 
Uwaga wszyscy zdający - wyniki egzaminów zawodowych lato 2022 podane zostaną 31 sierpnia 2022r. 
 

UWAGA absolwenci klas  IV-tych Technikum i pozostali powtarzający egzamin zawodowy w terminie czerwiec 2021:

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW EGZAMINÓW  I ZDAJĄCYCH - przypominamy:
 
 
1. 20.06.2022 godz. 9.00  Egzamin praktyczny w kwalifikacji TG. 12  Planowanie  i realizcja usług w recepcji, sala 2.01
 
2, 20.06.2022 godz. 13.00 Egzamin praktyczny w kwalifikacji TG. 13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie sala 2.01
 
3. 21.06.2022 10:00 Egzamin pisemny w kwalifikacji TG.07 Sporządzanie potraw i napojów sala 2.01
 
4. 21.06.2022 godz. 12.00 Egzamin pisemny w kwalifikacji TG. 13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie sala 2.01
 
Uwaga: wszyscy przychodzą na egzaminy 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym oraz następującymi przyborami:
W CZESCI PISEMNEJ 
1. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*. 
Link do komunikatu: 
W CZESCI PRAKTYCZNEJ:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz  kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
Jednocześnie przypomina się o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej  innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora oraz korzystania z nich w tej sali w szczególności nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 
 ====================================================================================================================================

01.06.2022 środa godz. 9.00 - egzamin praktyczny w kwalifikacji HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa - sala 2.01 (klasa III TH po szkole podstawowej oraz uczniowie powtarzający) 

 

02.06.2022 czwartek egzamin pisemny (testowy) w sali komputerowej zgodnie z podpisywanymi harmonogramami 

 

03.06.2022 piątek egzamin pisemny (testowy) w sali komputerowej zgodnie z podpisywanymi harmonogramami 

 

06.06.2022 poniedziałek egzamin pisemny (testowy) w sali komputerowej zgodnie z podpisywanymi harmonogramami 

 

Egzaminy w kuchni zgodnie z podpisywanymi harmonogramami 

08.06.2022 środa 

ZMIANA 1 – GODZ.8.00

UWAGA UCZNIOWIE KLAS III TŻ, III SB

Szczegółowa informacja - jak przygotować sie do egzaminu w kuchni: 

  1. Na egzamin  przychodzicie na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem.
  2. W sali gimnastycznej będzie przygotowana szatnia.
  3. Na egzaminie musicie posiadać strój kucharski: bluza, zapaska, obuwie zmienne, nakrycie głowy (czepek lub czapka kucharska - nie może to być "bejsbolówka", czapka z daszkiem) . 
  4. Posiadacie przy sobie aktualną książeczkę sanepidu, dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem i kalkulator i tylko z tymi przyborami wchodzicie na salę egzaminacyjną.
  5. Możecie miec wodę do picia, ale zostawiacie ją w szatni. 

UWAGA: zdający bez pełnego stroju kucharskiego nie będą wpuszczeni na salę egzaminacyjną. 

 

07 lutego 2022 r (poniedziałek).

Jednocześnie przypominamy, że zdający posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinie dołączyć ją do deklaracji.

Uwaga absolwenci - jeśli ktoś chce przystąpić do egzaminów z różnych kwalifikacji to musi wypełnić osobną deklarację do każdej kwalifikacji (ale druk jest jednakowy do wszystkich kwalifikacji)

Poniżej link do druku deklaracji:

Uczniowie (FORMUŁA 2017) :

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2022/Zal_3_2017.pdf

Uczniowie (FORMUŁA 2019)

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2022/Zal_3a_2019.pdf

 
 
 
 
UWAGA uczniowie klas  IV-tych Technikum, uczniowie i absolwenci powtarzający egzamin   zdający egzamin zawodowy w terminie styczeń 2022

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego i  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji zimowej 2022 r.

Drodzy uczniowie i absolwenci – prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i bezwzględne dostosowanie się do określonych w nich wymagań. Brak odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa to stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia nas wszystkich.

WSZYSCY ZDAJĄCY SĄ PROSZENI O OBECNOŚĆW WYZNACZONYM MIEJSCU (OPIS W „SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA EGZAMINU ZAWODOWEGO – wejście/wyjście ) PRZED SZKOŁA NA JEDNĄ GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU Z ZACHOWANIEM DYSTANSU 1,5 M.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. . Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą niegazowaną o poj. 250-300 ml.

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w miejscu wskazanym przez Dyrektora.

9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. Przebywanie w salach poddawanych dezynfekcji jest zabronione.

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) .

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką jedno- lub wielorazową. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

b) wychodzi do toalety

c) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu zawodowego)

d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). Sala podczas egzaminu moze byc wietrzona, drzwi do sali moga byc otwarte. 

14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej)

15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

PROSIMY BĄDŹMY WSPÓLNIE ODPOWIEDZIALNI ZA NASZE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.