Uwaga uczniowie/absolwenci, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji styczeń 2020:

Zgodnie z komunikatem CKE: " Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. do dyrektora macierzystej szkoły. (...) Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail do sekretariatu szkoły."

Wobec powyższego prosimy o przesłanie deklaracji drogą elektroniczną na adres ho-ga@wp.pl jak najszybciej.

link do deklaracji - uczniowie/absolwenci: 

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2019/Zal_3.pdf

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA uczniowie klas  IV-tych Technikum, uczniowie i absolwenci powtarzający egzamin  oraz uczestnicy KKZ zdający egzamin zawodowy w terminie styczeń 2020
 INFORMACJA dotycząca terminów i materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie.
 
 
 
1. Klasa IV TH oraz uczniowie zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 09 stycznia, czwartek , godz. 13.00, czas trwania 150 min.
EGZAMIN PISEMNY – 10 stycznia, piątek, godz. 12.00, czas trwania 60 min
 
2. Klasa IV TŻ oraz uczniowie zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 09 stycznia, czwartek , godz. 13.00, czas trwania 150 min.
EGZAMIN PISEMNY – 10 stycznia, piątek, godz. 12.00, czas trwania 60 min
 
3. Egzamin w kwalifikacji TG.12 dla absolwentów KKZ oraz uczniów zgłoszonych do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach:
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 09 stycznia, czwartek , godz. 9.00, czas trwania 150 min.
EGZAMIN PISEMNY – 10 stycznia, piątek, godz. 10.00, czas trwania 60 min
Uwaga: wszyscy przychodzą na egzaminy 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym oraz: 
 
W CZESCI PISEMNEJ 
1. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*. 
W CZESCI PRAKTYCZNEJ:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:
 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
Jednocześnie przypomina się o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej  innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora CKE oraz korzystania z nich w tej sali w szczególnoŚci nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 

 

 

 

 

UWAGDEKLARACJE NA EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ 2020  

dla uczniów klas IV -tych oraz uczniów i absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w  poprzednich sesjach

Informujemy, że termin dostarczenia deklaracji do nowego egzaminu zawodowego upływa w dniu 09 września 2020r (poniedziałek).

Jednocześnie przypominamy, że zdający posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinie dołączyć ją do deklaracji.

Prosimy o przynoszenie wypełnionych deklaracji do pokoju nauczycielskiego (p. Tomicka lub p. Pietraszek). Jeśli ktoś chce przystąpić do egzaminów z różnych kwalifikacji to musi wypełnić osobną deklarację do każdej kwalifikacji (ale druk jest jednakowy do wszystkich kwalifikacji)

Poniżej link do druku deklaracji:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2019/Zal_3.pdf

 

UWAGA

Wyniki egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji letniej 2019 r będą ogłoszone 30 sierpnia 2019 r.

A.

 

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                     

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.