PODRĘCZNIKI

 

Informacje o podręcznikach dla kl. I

Rok szkolny 2022/2023

Klasa I TH (technik hotelarstwa) i klasa I TŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych)

Język polski: „Sztuka wyrazu 1” (cz. 1 i cz. 2 ). Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, K. Budna i inni, wydawnictwo GWO

Matematyka: "Matematyka z plusem 1" (podręcznik do liceum i technikum), zakres podstawowy. Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Język angielski: "Vision 1. Student's Book" + "Vision 1. Workbook" - Opracowanie zbiorowe - wyd. Oxford University Press (żółta okładka)

Język niemiecki: Infos aktuell 1 - Tomasz Gajownik, Nina Drabich, Birgit Sekulski, Cezary Serzysko, wyd. Pearson Education

Biologia: Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nr dopuszczenia: 1006/1/2019. Uutorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek. Wydawnictwo Nowa Era.

Chemia: "To jest chemia 1". Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Numer dopuszczenia: 994/1/2019. Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod. Wydawnictwo Nowa Era.

Fizyka: "Fizyka 1" – podręcznik; liceum i technikum; zakres podstawowy; reforma 2019; wydawnictwo WSiP; autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda; numer ewidencyjny w wykazie: 999/1/2019.

Historia: „Historia 1. Ślady czasu”. Podręcznik dla klasy 1 liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Łukasz Kępski, Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

Geografia: "Oblicza geografii 1" Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Roman Malarz, Marek Więckowski, wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia: 983/1/2019

Informatyka: "Informatyka na czasie 1" - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum; zakres podstawowy; wydawnictwo Nowa Era; autorzy: Janusz
Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki; numer ewidencyjny w wykazie MEN: 990/1/2019; dla absolwentów szkół podstawowych.

Edukacja dla bezpieczeństwa: „Żyję i działam bezpiecznie” dla szkół ponadpodstawowych – Jarosław Słoma, wyd. Nowa Era (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Plastyka: "Spotkania ze sztuką" Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Natalia Mrozkowiak, Marta Ipczyńska, wyd. Nowa Era

Przedmioty zawodowe: informację poda nauczyciel na pierwszych zajęciach


 

Klasa I SB (kucharz)

Język polski: „Język polski 1”. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, wydawnictwo Operon.

Matematyka: „To się liczy! 1” Matematyka Podręcznik Nowa Era, Karolina Wej, Wojciech Babiański

Język angielski: "Vision 1. Student's Book" + "Vision 1. Workbook" - Opracowanie zbiorowe - wyd. Oxford University Press (żółta okładka)

Podstawy przedsiębiorczości: „Podstawy przedsiębiorczości”. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia. Część 1 i 2, Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Jolanta Kijakowska, wyd. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Historia: „Dziś historia 1”. Podręcznik dla klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia; Stanisław Zając, SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o.

Biologia: „Biologia 1”. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, Beata Jakubik, Renata Szymańska, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Geografia: "Geografia 1". Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, Sławomir Kurek, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Informatyka: "Informatyka" – podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; wydawnictwo Operon; autor: Wojciech Hermanowski; numer dopuszczenia: 1057/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa: "Edukacja dla bezpieczeństwa". Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1. Zakres podstawowy. Autor Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla.Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Przedmioty zawodowe: informację poda nauczyciel na pierwszych zajęciach


 Informację o podręcznikach dla pozostałych klas (kl. II, III, IV) podadzą nauczyciele na pierwszych zajęciach we wrześniu.

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.