RADA RODZICÓW

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2022-2023


Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Gastronomicznej HO-GA Technikum we Wrocławiu oraz Publicznej Szkole Gastronomicznej HO-GA Branżowa wspomaga placówkę w działaniach opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych. Fundusze Rady Rodziców są wykorzystane przede wszystkim na nagrody dla uczniów, książki do biblioteki, wycieczki edukacyjne, promocję szkoły, wydarzenia organizowane w szkole oraz organizację odchodów wybranych świąt.


1. Wpłaty na radę rodziców są dobrowolne

2. Sugerowana kwota to 20 zł miesięcznie

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.