ZEBRANIA

 

15.09.2021 r. – godz. 17:00 (dotyczy wszystkich klas poza III TŻ G)

16.09.2021 r. – godz. 17:00 (dotyczy wyłącznie klasy III TŻ G)

24.11.2021 r. – godz. 17:00 (dotyczy wszystkich klas poza III TŻ G) - zebranie online ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19)

26.11.2021 r. – godz. 16:00 (dotyczy wyłącznie klasy III TŻ G) - zebranie online ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19)

12.01.2022 r. – godz. 17:00 (dotyczy wszystkich klas) - zebranie online ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19)

16.03.2022 r. – godz. 17:00 (dotyczy wyłącznie klasy IV TH i IV TŻ)

18.05.2022 r. – godz. 17:00 (dotyczy wszystkich klas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

 

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Jeżeli jesteś cudzoziemcem i ubiegasz się o przyjęcie do naszej szkoły, zapoznaj się z poniższymi wymogami:

Aby możliwe było dokonanie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, musi:

  1. Mieć miejsce pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie wszczęcia procedury rekrutacyjnej,
  1. Nie pobierać w czasie rozpoczynania procedury rekrutacyjnej nauki w szkole za granicą.

Niezbędne dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły
2. Świadectwo ukończenia szkoły
3. Paszport
4. Odpis aktu urodzenia
5. Notarialne upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad  uczniem, przebywającym w Polsce bez rodziców
6. Dwa zdjęcia (3,5x4,5 cm)
7. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie na badania wydaje nasza szkoła)

Dodatkowe dokumenty:

1. Tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.