ZEBRANIA

 

Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów naszych uczniów na spotkania w poniższych terminach

 

20.09.2023 r. – dla wszystkich klas – godz. 17:00 


06.12.2023 r. – dla wszystkich klas – godz. 17:00


20.03.2024 r. – wyłącznie dla klas V TH i V TŻ – godz. 17:00


15.05.2024 r. – dla wszystkich klas – godz. 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

 

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Jeżeli jesteś cudzoziemcem i ubiegasz się o przyjęcie do naszej szkoły, zapoznaj się z poniższymi wymogami:

Aby możliwe było dokonanie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, musi:

  1. Mieć miejsce pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie wszczęcia procedury rekrutacyjnej,
  1. Nie pobierać w czasie rozpoczynania procedury rekrutacyjnej nauki w szkole za granicą.

Niezbędne dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły
2. Świadectwo ukończenia szkoły
3. Paszport
4. Odpis aktu urodzenia
5. Notarialne upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad  uczniem, przebywającym w Polsce bez rodziców
6. Dwa zdjęcia (3,5x4,5 cm)
7. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie na badania wydaje nasza szkoła)

Dodatkowe dokumenty:

1. Tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.