ZASADY REKRUTACJI

 

O przyjęciu do szkoły decydują

 1. Złożenie dokumentów

     2. Uzyskane punkty

Dla absolwentów szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie do TECHNIKUM HOTELARSKIEGO (o specjalizacji MANAGER HOTELU)

 • Wyniki z egzaminu ósmoklasisty (wynik procentowy z języka polskiego, matematyki, języka obcego)
 • Zachowanie
 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: język obcy
 • Czwarty punktowany przedmiot: geografia

Dla absolwentów szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie do TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (o specjalizacji KIEROWNIK RESTAURACJI I SZEF KUCHNI)

 • Wyniki z egzaminu ósmoklasisty (wynik procentowy z języka polskiego, matematyki, języka obcego)
 • Zachowanie
 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: język obcy
 • Czwarty punktowany przedmiot: biologia

Dla absolwentów szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie do SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA NA KIERUNEK KUCHARZ (o specjalizacji SZEF KUCHNI)

 • Wyniki z egzaminu ósmoklasisty
 • Zachowanie
 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: język obcy
 • Czwarty punktowany przedmiot: historiaCO WARTO O NAS WIEDZIEĆ


- szkoła jest publiczna (bezpłatna)
- szkoła znajduje się w centrum Wrocławia (osiedle Nadodrze) - ul. Jedności Narodowej 46a
- dojazd do szkoły tramwajami/autobusami nr 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 104, 111, 122, 128, 144, C (przystanki: Pl. Bema, Dubois)
- szkoła ma dwie kuchnie, w których odbywają się zajęcia dla uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych
- szkoła ma recepcję, w której odbywają się zajęcia dla uczniów z technikum hotelarskiego
- szkoła ma pokój hotelowy do ćwiczeń dla uczniów z technikum hotelarskiego
- szkoła zapewnia i organizuje uczniom praktyki zawodowe we Wrocławiu (m.in. w DoubleTree by Hilton Hotel, Puro Hotel, Radisson Blu Hotel, Hotel Tumski & Barka Tumska, Hotel Śląsk)
- szkoła posiada bibliotekę, pracownię komputerową, salę do gimnastyki
- szkoła realizuje zajęcia pozalekcyjne i projekty edukacyjne
- języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki (drugi język)
- przedmioty w zakresie rozszerzonym: Język angielski (dla technikum hotelarskiego oraz dla technikum żywienia i usług gastronomicznych)
- szkoła bierze udział w prestiżowym konkursie Kulinarny Rajd Młodych Mistrzów organizowanym w Hotelu Haston
- w szkole działa wolontariat, który angażuje się m.in. w takie projekty, jak konferencja BeZee – trendy w edukacji oraz Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory
- informacja na temat internatów i burs znajduje się na: www.wroclaw.pl/internaty-i-bursy
 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.