PLAN LEKCJI    

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

PLAN LEKCJI (piątek, 24.06.2022) - Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

MICROSOFT TEAMS

 


Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

  1. Zajęcia w szkole odbywają się online na platformie Microsoft Teams w czasie rzeczywistym i zgodnie z planem lekcji.
  2. Logowanie do platformy odbywa się przez aplikację Microsoft Teams lub za pośrednictwem strony office.com/
  3. Loginy i hasła do Microsoft Teams zostaną przekazane uczniom przez wychowawców. Nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom.
  4. Tematyka zajęć i lista obecności w Technikum uzupełniana jest na bieżąco w czasie trwania lekcji w dzienniku elektronicznym (uczeń obecny = nz. uczeń nieobecny = –, spóźnienie = s), a w Szkole Branżowej za pomocą formularza.
  5. Technologie informacyjno–komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów do realizacji zajęć w trybie pracy zdalnej i do kontaktu z uczniami to w szczególności: Microsoft Teams, dziennik elektroniczny i e-podręczniki.
  6. Pierwsze logowanie do Microsoft Teams, ze względów bezpieczeństwa, będzie wymagało zmiany hasła i sparowania z telefonem, na który zostanie wysłany kod bezpieczeństwa.
  7. Nieobecności mogą zostać usprawiedliwione przez rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub wychowawcy.
  8. Nie należy utrwalać i rozpowszechniać wizerunku oraz danych osób uczestniczących w zajęciach.
  9. Należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.
© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.