NAUCZYCIELE

Adam Pietraszek – przedmioty zawodowe

Angelina Kovacevic – język angielski

Aneta Kędzierska – język niemiecki

Beata Gruszka – przedmioty zawodowe, język francuski

Elżbieta Albingier-Pindelska – język polski

Joanna Byrka – przedmioty zawodowe

Joanna Pucicka – matematyka

Joanna Stysiał - przedmioty zawodowe

Kamil Braksator – matematyka

Kamil Matyja – język angielski

Karolina Kowalska-Żyłka – wiedza o kulturze, plastyka

Karolina Tomicka – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

Krzysztof Wołkanowski – wychowanie fizyczne

Małgorzata Dobrowolska – przedmioty ekonomiczne

Małgorzata Zbrożyna – chemia, biologia

Marcin Kołodziej – fizyka, przedmioty informatyczne

Marta Pucicka – geografia

Marta Jasińska – przedmioty zawodowe

Mateusz Jasiński – przedmioty zawodowe

Patryk Kleczkowski – język polski

Paulina Płaskonka – język angielski

Tadeusz Zdanowicz – edukacja dla bezpieczeństwa

Tomasz Hartman – przedmioty zawodowe

Zofia Adamczyk – język niemiecki

 


 PLIKI DLA NAUCZYCIELI

Dziennik lekcyjny - instrukcja

Sprawozdanie wychowawcy

Rozkład materiału - wzór

Wykaz ocen - wzór

COVID-19

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.