MATURA

 

UWAGA MATURZYŚCI

07 lutego mija termin nanoszenia zmian w deklaracjach maturalnych. W przypadku braku zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną..

UWAGA ABSOLWENCI

Zasady opłat za egzamin maturalny opisane są na stronie www.oke.wroc.pl zakładka egzaminb maturalny - opłaty https://oke.wroc.pl/oplaty-za-egzamin-maturalny/

Informujemy że opłaty za egzamin maturalny w 2020 roku należy wpłacać na konto:

90 1010 1674 0032 9022 3100 0000
Bank: NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu
Informacja dla wpłacających z zagranicy:
Kod SWIFT: NBPLPLPW
Nr IBAN: PL90101016740032902231000000

Dowód wniesienia opłaty wpłaty należy wysłać pocztą, mailem lub faxem na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu lub dostarczyć osobiście w terminie między 1 stycznia a 7 marca. Kopię dowodu wpłaty, w tym samym terminie, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły, w której przystępuje się do matury.
Na przekazie muszą się znaleźć następujące informacje: Imię, nazwisko, PESEL osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty, nazwa przedmiotu/przedmiotów, za które została wniesiona opłata.

Wniesienie opłaty za egzamin maturalny, złożenie kopii dowodu wpłaty do szkoły a oryginału do OKE – dotyczy osób, które przystąpią do matury z danego przedmiotu obowiązkowego (nie licząc terminu poprawkowego lub dodatkowego) po raz trzeci lub kolejny i osób, które przystąpią do matury z przedmiotu dodatkowego, który deklarowały w poprzednich latach, ale nie zgłosiły się na egzamin

Brak wniesienia opłaty w terminie skutkuje brakiem możliwosci przystąpienia do matury. 

Matura próbna z Operonem

19, 20, 21 listopada 2019

Kl. III TŻ/III TH – język polski, matematyka, język obcy

Kl. IV TH/IV TŻ – język polski, matematyka, język obcy

 

Instrukcja dla uczniów i nauczycieli

Plan lekcji

 


UWAGA  MATURZYŚCI

Klasy IV

Przypominamy, że termin składania deklaracji maturalnych dla maturzystów którzy ukończą szkołę w roku 2019-2020 (którzy pierwszy raz zdają egzamin) upływa  30 WRZEŚNIA 2019 r.(PONIEDZIAŁEK)

Poniżej link do deklaracji – zał. 1 a:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc220mat/Zal1a.docx

 

Uwaga absolwenci z lat ubiegłych – ze względów organizacyjnych prosimy o składanie deklaracji maturalnych do 31 grudnia 2019 roku 

Poniżej link do deklaracji – dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w  latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019. tzw. nowa matura – zał. 1 a:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc220mat/Zal1a.docx

Poniżej link do deklaracji – Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów. – tzw. stara matura zał. 1 d PO RAZ OSTATNI.

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc220mat/Zal1d.docx

UWAGA: Absolwenci technikówi techników uzupełniających dla dorosłych z lat 2006-2015 przystępują do matury w starej formule po raz ostatni. Absolwenciww. typów szkół, którzy w 2020 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w starej formule, będą zobowiązani w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w nowej formule wpełnym zakres

Jednocześnie przypominamy absolwentom o zasadach odpłatności za egzamin

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Infopl220abs.pdf

oraz organizacji egzaminów maturalnych:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc_EM_2020.pdf


© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.