PLAN LEKCJI    

 

czwartek (12.03.2020) - piątek (10.04.2020) - zajęcia zawieszone


 

Od 12 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

W związku z powyższym:

- wychowawcy wszystkich klas będą przekazywać uczniom materiały online od wszystkich nauczycieli

- dodatkowo wszyscy chętni nauczyciele mogą pracować z uczniami na Skype lub Zoom.

- nauczyciele z języka polskiego i języka angielskiego w klasach maturalnych będą pracować z młodzieżą na Skype/Messenger.

- uczniowie klas IV otrzymali dostęp do arkuszy maturalnych z matematyki z poprzednich lat do samodzielnej pracy, a nauczyciel matematyki wyznaczył dwa dodatkowe terminy konsultacji dla uczniów (15.04.2020, godz. 14:45 i 17.04.2020, godz. 14:00).

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.