KIERUNKI

 

Nasze klasy

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Pięcioletnie technikum

Technik hotelarstwa (o specjalizacji MANAGER HOTELU*)

1. Technik hotelarstwa 1

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych (o specjalizacji KIEROWNIK RESTAURACJI I SZEF KUCHNI*)

2. Technik żywienia i usług gastronomicznych 1

 


 

Trzyletnia szkoła branżowa I stopnia

Kucharz (Szkoła Branżowa) (o specjalizacji SZEF KUCHNI*)

3. Kucharz 1

 


 

 *Zajęcia z zakresu wybranych specjalizacji realizowane są w ramach projektów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.