KIERUNKI

 

Nasze klasy

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ


 

Pięcioletnie technikum

Technik hotelarstwa (o specjalizacji MANAGER HOTELU*)

Technik żywienia i usług gastronomicznych (o specjalizacji KIEROWNIK RESTAURACJI I SZEF KUCHNI*)


 

Trzyletnia szkoła branżowa I stopnia

Kucharz (Szkoła Branżowa) (o specjalizacji SZEF KUCHNI*)


 

*Zajęcia z zakresu wybranych specjalizacji realizowane są w ramach projektów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych (np. Toastmasters School Gavel Club)

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.