KIERUNKI

 

Nasze klasy:


DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Pięcioletnie technika

Technikum hotelarskie (o specjalizacji MANAGER HOTELU*)

Technikum żywienia i usług gastronomicznych (o specjalizacji KIEROWNIK RESTAURACJI I SZEF KUCHNI*)


DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Czteroletnie technika

Technikum hotelarskie (o specjalizacji MANAGER HOTELU*)

Technikum żywienia i usług gastronomicznych (o specjalizacji KIEROWNIK RESTAURACJI I SZEF KUCHNI*)


DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Trzyletnie szkoły branżowe z możliwością kontynuacji w szkole branżowej II stopnia

Kucharz (Szkoła Branżowa) (o specjalizacji SZEF KUCHNI*)


 

*Zajęcia z zakresu wybranych specjalizacji realizowane są w ramach projektów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych (np. Młody Lean Lider, Youth Leadership, Toastmasters School Gavel Club)

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.