EGZAMIN POPRAWKOWY

 SIERPIEŃ 2019

Terminy

Matematyka (wtorek) - 27.08.2019, godz. 10.00
Informatyka (wtorek) - 27.08.2019, godz. 10.00
Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej (środa) - 28.08.2019, godz. 10.00
Techniki pracy w hotelarstwie (środa) - 28.08.2019, godz. 10.00
Pracownia planowania żywienia (środa) - 28.08.2019, godz. 10.00
Pracownia obsługi klienta (środa) - 28.08.2019, godz. 11.00
Praktyki zawodowe (środa) - 28.08.2019, godz. 12.00
Pracownia gastronomiczna (środa) - 28.08.2019, godz. 12.00
Zajęcia praktyczne (środa) - 28.08.2019, godz. 12.30
Język francuski (środa) - 28.08.2019, godz. 13.00

LISTA UCZNIÓW uprawnionych do egzaminu, którzy w roku szkolnym 2018/2019 nie zdali jednego lub dwóch przedmiotów

 

Uwaga!

Wszystkie egzaminy poprawkowe odbywają się w Publicznej Szkole Gastronomicznej HO-GA.

Informacja o salach będzie podana w dniu egzaminu na drzwiach wejściowych szkoły

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel. 71 372 13 19

 

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO I SPRAWDZAJĄCEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.